Hållbarhet

Miljömedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet.

Allt vi gör och inte gör påverkar naturen

Vi har REACH som riktlinje för vårt kemikaliearbete. REACH har som huvudsyfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö mot de risker som kan orsakas av kemikalier. Martinsons alla leverantörer skall signera och följa vår kemikaliebegränsningslista och garantera att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen. 

Våra certifieringar

Oeko-Tex Standard 100 

Oeko-Tex Standard 100 är en global märkningsstandard som sätter gränsvärden för ett antal kända miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi jobbar med leverantörer av t.ex. tyg, sytråd, knappar och dragkedjor som uppfylla kraven i standarden.

EU Ecolabel

EU Ecolabel 

EU Ecolabel främjar cirkulär ekonomi och uppmanar producenter till att utveckla produkter som är hållbara och lätta att reparera och återvinna. Det värderar hela livscykeln i en produkt och alla miljöproblem som kan uppstå längs vägen.
Du hittar vårt certifikat här.

ISO 9001

Är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem. Vidare bygger standarden på 7 grundläggande principer av kvalitetssäkring för ett företags verksamhetsprocesser.
Du hittar vårt certifikat här.

ISO 14001

Under ISO 14001 samlas alla standarder som berör miljöledning och certifikatet visar att vi har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven.
Du hittar vårt certifikat här.

Organisationer vi är medlemmar i

Code of Conduct

Här kan du läsa vår Code of Conduct som gäller hela vår koncern, The Cotton Group. Du hittar den digitalt här.